Konferencja zakończyła się
20
minut Dyskusji
2
Wykłady
12
m-cy dostępu

Kierownictwo naukowe

Tomasz Mazurek / Andrzej Borowski
dr hab. n. med. prof. GUMed / dr hab. n. med. prof. UM

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Pankowski
dr hab. med. Jacek Gągała
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski