Endoprotezoplastyka bliższego odcinka kości ramiennej

Tomasz Mazurek dr hab. n. med. prof. GUMed

Prowadzi wykłady: