Endoprotezoplastyka bliższego odcinka kości ramiennej

Filip Dąbrowski dr n. med.

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Od 2010 roku zatrudniony w Katedrze i  Klinice Ortopedii GUM. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Główne zainteresowania to chirurgia kończyny górnej, mikrochirurgia i chirurgia rekonstrukcyjna.